Close

Dakshinamurty Stotram 01, Dhyana Shloka & verse 1 by Swami Brahmavidananda Saraswati