Close

Dakshinamurty Stotram – 05 by Prof B Mahadevan

Sloka 1 – 2