Close

Dakshinamurty Stotram – 06 by Prof B Mahadevan

Sloka 2 – 3