Close

Dakshinamurty Stotram – 08 by Prof B Mahadevan

Sloka 3 – 4