Close

Dakshinamurty Stotram – 10 by Prof B Mahadevan

Sloka – 6