Close

Dakshinamurty Stotram – 11 by Prof B Mahadevan

Sloka 6 – 7