Close

Dakshinamurty Stotram – 43 by Swami Brahmavidananda

#DakshinamurtyStotram
Verse 7 (16-18)