Close

Dakshinamurty Stotram – 49 by Swami Brahmavidananda

#DakshinamurtyStotram
Verse 8 (1-4)