Close

Dakshinamurty Stotram – 50 by Swami Brahmavidananda

#DakshinamurtyStotram
Verse 8 (5-12)