Close

Dakshinamurty Stotram – 51 by Swami Brahmavidananda

#DakshinamurtyStotram
Verse 8 (13-16)