Close

Dakshinamurty Stotram – 52 by Swami Brahmavidananda

#DakshinamurtyStotram
Verse 8 (16-22)