• Show filters

Ganapatyatharvashiroshaopanishad by Swamini Svatmavidyanandaji

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 4 part 1

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 6 part 2

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 7 part 2 phala shruti

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 7 part 1

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 6 part 1

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 1 part 1

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 1 part 2

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 2 part 1

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 2 part 2

Ganapatyatharvashiroshaopanishad 3 part 1