Classical Hindu Texts

Patanjali Yogasutras by Dr Karanam Aravinda Rao

Ramayana Satsangah by Vaidyanathan R S

Panchatantra Class by Dr Narasinga Rao

Soundaryalahari by Anantha Padmanabha

Valmiki Ramayan Hindi by Swami Samarpanananda

Mahabharatam by Dr Karanam Aravinda Rao

Narada Bhakti Sutras by Swami Paramananda

Valmiki Ramayana by Sri Karnam Aravinda Rao

Tarka samgraha by Suryanarayana ji